Hijyen Standartlarını Sizler için yükseltiyoruz.

OBEN ailesi olarak sağlığınız bizim için çok önemli bu bilinç ile ineğin memesinden çıkan sütü temiz bir şekilde fabrikaya ulaştırmak için yapılan işlemler, sağım öncesi meme temizliğinden başlar. Çiftliğimizde sağılan her ineğin meme uçları tek tek temizlenir. Temiz meme, hem ineğin sağlığı için hem de sağılan sütün hijyeni için çok önemlidir.Tüm bu işlemler Avrupa Birliği Standartlarına ek olarak OBEN olarak belirlediğimiz standartlarıda ekledik. Her şey sağlıklı sütü sizlere ulaştırmak için.

Süt sadece insanlar için değil, mikroplar için de çok iyi bir besin kaynağıdır. Süte girmeyi başaran mikroplar hızla çoğalır ve sütün kalitesini bozarlar. Bu sebeple sütün temas ettiği tüm yüzeyler her sağım sonrasında dezenfekte edilir. Bunun yanı sıra mikropların üremesini önlemek için paslanmaz borular sayesinde süt el değmeden anında soğutma tanklarına aktarılır. Burada kısa bir sürede 38.5 derece sıcaklıkta sağılan süt 4 dereceye düşürülür ve mikrop üremesinin önüne geçilir.

HAYVANLARIN TEMİZLİĞİ
Tüm hayvanlar temiz tutulmalı
Yatma yerleri yeterli büyüklükte, kuru ve temiz olmalıdır
Hayvanların geçiş yolları dışkı ve idrardan arınmış temiz olmalıdır.
Yemleme alanları, yürüyüş alanları ve geçişler dışkılardan arınmış havalı temiz olmalıdır.

SÜT SAĞIM UYGULAMALARI
Her hayvanın sütü fiziksel kimyasal ve diğer anormallikler açısından kontrol edilmelidir
Bozuk süt, süt tankına girmemelidir
Sağımdan önce memeler, meme başları ve yan kısımları temiz ve kuru olmalıdır
Sağımcının elleri , temas yüzeyleri,ve süt sağım ekipmanının devamlı temiz olması gerekmektedir.

MEME BAŞININ TEMİZLENMESİ
Sütün kontamine olmasını önlemek için meme başlarının sağımdan önce temizlenmesi hayati önem taşır. Sütü bozabilecek olan, görünen tüm lekelerin (örn. Dışkı, altlık, toprak ve çamur, sağım sonrası dezenfektan kalıntıları), bakteri ve diğer organizmaların temizlenmesi gerekir. Kirli görünmeyenler de dahil olmak üzere tüm meme başları temizlenmelidir. Meme uçları, dezenfektana batırılmış tek kullanımlık havluyla silinmeli veya onaylanmış bir sağım öncesi meme daldırma solüsyonu uygulanmalıdır. Meme gerçekten çok kirliyse, renksiz (kokusuz) bir sabun ve suyla, çamura/kire yapışmış olan maddeler, özellikle de dışkı, iyice temizlenmelidir. Meme gözle görülür biçimde temizlendikten sonra, sağım aletini takmadan önce, yukarıda anlatılan biçimde memeleri kurulayın. Sağım öncesi meme daldırma solüsyonu, sağım aleti takılmadan önce silinmelidir. Bu maksatla kuru bezle silmek önerilmemektedir, bunun yerine, daha fazla bakteri çıkarttığı bilinen, nemli, solüsyona batırılmış, tek kullanımlık peçetelerin kullanılması önerilmektedir.

SAĞIM EKİPMANININ TEMİZLİĞİ
Sütün bileşimindeki maddeler özellikle de süt yağı sütün içinden geçtiği sağım ekipmanlarının, boruların , ve süt toplama tankının yüzeyine yapışma yapmaktadır. Sütteki bir protein olan Kazein de yüzeylere yapışıp beyaz bir kalıntı (süt taşı) yapmaktadır. Süt sağımından sonra bu tabakaların temizlik aşamasında yüzeylerden temizlenmesi büyük önem taşımaktadır; aksi takdirde bir sonraki kullanımda bu tabakalar sütü bulaştıracak bakterilerle dolu olacaktır.

SAĞIM EKİPMANININ TEMİZLİĞİ
Pek çok etkili kimyasal temizlik maddeleri piyasada ticari olarak bulunmaktadır. Seçilecek dezenfektan, kullanılan sağım sistemine uygun olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kullanılan dezenfektanlar çok güçlü kimyasallar olup son yıkamanın mutlaka temiz suyla yapılması kalıntı bırakmaması açısından çok önemlidir.

Özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus da eğer dikkatli ve yeterli bir biçimde temizlenmezlerse, süt tanklarını kirletebilecek olan, sütün bozulmasını sağlayan organizmalardır. Süt tankı; işleyici tarafından toplanmadan önce sütü düşük sıcaklıkta saklamak için kullanılır. Bu sıcaklık normalde, donma noktasının biraz üstünde, 1-4 °C’dir. Bu işlem sayesinde, pek çok bakterinin büyümesi fi ilen durdurulur ve böylece 24 ile 48 saat arasında pek çok bakterinin çoğalması engellenir.
“İyi temizlenmemiş sağım ünitesinde kalan süt tortuları, bir sonraki sağımda süte bakteri yayar.”
“Hijyenik süt üretmek için, hayvanların meme ve meme başlarının sağım öncesi temizlenip, dezenfekte edilmesi gerekir.”Süt sağım ekipmanları ve memeleri dezenfekte etmekte kullanılan maddeler güçlü kimyasallardır. Temiz ve yıkanmış yüzeylerde etkinlikleri çok fazladır. Memelerin sağımdan önce yıkanıp dezenfektana daldırıldığı durumlarda dezenfektanın sağımdan önce memeden silinmesi memenin kuruması ve kimyasalların süte karışmasının engellenmesi gerekir. Eğer bu dezenfektanlar memeden temizlenmezse sağım başlıklarının takılması ile süte karışacaklardır. Meme başları her zaman tek kullanımlık kağıt havluyla silinmelidir.